• چینی ها
 • دستگاه های پوشیدنی هوشمند

  در سال های اخیر ، با توجه مردم به سلامتی و توسعه سریع فناوری های پوشیدنی ، تجهیزات پزشکی و بهداشتی پوشیدنی به تدریج توجه مردم را به خود جلب کرده است. در حالی که بازار اسلحه با درجه حرارت پیشانی مادون قرمز / دمای گوش گرم است ، تولید کنندگان بیشتری توجه و تلاش می کنند عملکرد نظارت بر دما را به دستگاه های پوشیدنی مانند ساعت ، دستبند ، گوشی و حتی تلفن های همراه اضافه کنند که بدون شک فرصت های جدیدی را برای بازار دستگاه های پوشیدنی. با پوشیدن چنین دستگاه هایی می توان به نظارت بر درجه حرارت در زمان واقعی ، مدیریت سلامت و هشدار غیر طبیعی پی برد.

  1
  2

  از دستگاه های پوشیدنی هوشمند می توان در نظارت بالینی ، نظارت بر خانواده ، نظارت ویژه بر جمعیت و غیره استفاده کرد. با ادغام تجهیزات جذب و تجزیه و تحلیل سیگنال در دستگاه های پوشیدنی ، می تواند شاخص های مختلف فیزیولوژیکی بدن انسان را در زندگی روزمره افراد کنترل کند. در این میان ، دمای بدن ، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های فیزیولوژیکی ، دارای یک مقدار مرجع بسیار مهم در نظارت فیزیولوژیکی انسان است. سیستم اندازه گیری دما جز component اصلی دستگاه های هوشمند است ، می تواند سیگنال دمای بدن انسان را جمع آوری ، پردازش و انتقال دهد. با پوشیدن چنین دستگاه هایی می توان به نظارت بر درجه حرارت در زمان واقعی ، مدیریت سلامت و هشدار غیر طبیعی پی برد.

  3
  4