• Chinese
 • دستگاه های پوشیدنی هوشمند

  در سال های اخیر با توجه مردم به سلامت و پیشرفت سریع فناوری پوشیدنی، وسایل پوشیدنی پزشکی و بهداشتی به تدریج توجه مردم را به خود جلب کرده است.در حالی که بازار تفنگ دمای پیشانی/دمای گوش مادون قرمز داغ است، تولیدکنندگان بیشتر و بیشتری شروع به توجه یا تلاش برای اضافه کردن عملکرد نظارت بر دما به دستگاه های پوشیدنی مانند ساعت، دستبند، هدفون و حتی تلفن های همراه می کنند که بدون شک فرصت های جدیدی را به ارمغان می آورد. بازار دستگاه های پوشیدنیبا پوشیدن چنین وسایلی می توان به نظارت لحظه ای دما، مدیریت سلامت و هشدار غیرعادی پی برد.

  1
  2

  دستگاه های پوشیدنی هوشمند را می توان در نظارت بالینی، نظارت بر خانواده، نظارت بر جمعیت ویژه و غیره استفاده کرد.با ادغام تجهیزات دریافت سیگنال و تجزیه و تحلیل در دستگاه‌های پوشیدنی، می‌تواند شاخص‌های مختلف فیزیولوژیکی بدن انسان را در زندگی روزمره افراد نظارت کند.در این میان دمای بدن به عنوان یکی از مهمترین شاخص های فیزیولوژیکی دارای ارزش مرجع فوق العاده مهمی در پایش فیزیولوژیکی انسان است.سیستم اندازه گیری دما جزء اصلی دستگاه های هوشمند است که می تواند سیگنال دمای بدن انسان جمع آوری شده را حس، پردازش و ارسال کند.با پوشیدن چنین وسایلی می توان به نظارت لحظه ای دما، مدیریت سلامت و هشدار غیرعادی پی برد.

  3
  4